หน้าแรก
.


ข่าวประกาศ
บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559 (รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย (รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

27 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2560-2564" ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

27 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
26 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการฯ (ตึก 8 ชั้น) กรมวิชาการเกษตร ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร(รายละเอียด)
26 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
25 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
20 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือสถานการณ์ด้านการตลาดข้าว ปี 2559/60 ณ ห้องโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
20 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
19 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือการทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ณ ห้องประชุม โสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
19 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวชนิดต่างๆ ปี 2559/60 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 1402 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
17-18 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ของสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร(รายละเอียด)
12 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

จีนซื้อข้าว 200,000 ตันจากกัมพูชา(25 ต.ค.59)
 หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ รายงานว่าจีนและกัมพูชาทำสัญญาความร่วมมือ 2 ประเทศ 31เรื่อง ทั้งเงินกู้ ผลิตไฟฟ้า ก่อสร้างและการค้า เผยจีนตกลงซื้อข้าว 200,000 ตันช่วยชาวนากัมพูชา
     รายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีจีนนายสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายฮุน เซ็น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ 2 ประเทศจำนวน 31ฉบับ ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสี เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยฝ่ายจีนเสนอซื้อข้าว 200,000 ตันจากกัมพูชา เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม(รายละเอียดข่าว)
ข้าวถุง “ธรรม” 9เดือนโต5% หลังเพิ่มช่องทางขาย-ปูพรมจับลูกค้าบีทูบีพันแห่ง(25 ต.ค.59)
 ข้าวถุงแบรนด์ธรรม โชว์ผลประกอบการ 9 เดือน ยังเติบโตได้ 5% สวนสภาพตลาดข้าวถุง 3 หมื่นล้านที่ทรงตัว หลังเดินหน้าขยายช่องทางขายในโมเดิร์นเทรด และจับกลุ่มลูกค้าบีทูบีอย่างต่อเนื่อง มีฐานลูกค้ากว่า 1,000 แห่ง ชูคุณภาพสินค้าไม่เน้นการแข่งด้วยราคา ขณะที่แบรนด์คู่แข่งยอดหด 20-30% ปีหน้าเดินกลยุทธ์เดิมต่อหวังโต 15% (รายละเอียดข่าว)

ป.ป.ท.เผย เรียกค่าเสียหายจำนำข้าวอีก 80% เพิ่ม เป็น 986 จาก 853 คดี สั่งไต่สวนแล้ว 125 คดี ยันการทำงานเป็นอิสระ(25 ต.ค.59)
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาการเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่เหลืออีก 80 % ว่า ศอตช.จะบูรณาการทุกหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด แต่ในส่วนป.ป.ท.ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นคดีความที่ป.ป.ท.พิจารณาดำเนินการอยู่ จากเดิมที่มี 853 คดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามารวมเป็น 986 คดี ซึ่งป.ป.ท.ได้ทยอยส่งให้คณะกรรมการป.ป.ท.พิจารณาและมีมติสั่งให้ไต่สวนแล้ว 125 คดี จากนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตามจำนวนคดี และตั้งเป้าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนก่อนส่งให้คณะกรรมการป.ป.ท.พิจารณาชี้มูลต่อไป หากเห็นว่ามีมูล ถ้าเป็นคดีอาญาจะส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องร้อง หากเป็นเรื่องของวินัย หรือค่าเสียหายจะส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป(รายละเอียดข่าว)
ดีเดย์ 1 พ.ย.เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ก.พาณิชย์-ธ.ก.ส.ดันราคาข้าวทะลุ 1.1หมื่น (25 ต.ค.59)
 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวทางการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2559/56 ว่า กรมได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกตามแผนที่วางไว้ในพื้นที่ 52 จังหวัดรวม 125 ครั้ง พร้อมกันนี้รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี โดยปรับเพิ่มอัตราชดเชยดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 4% ส่งผลให้โรงสีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 300-350 โรงจากปี 2558/59 ซึ่งมีประมาณ 300 โรง โดยทั้ง 2 โครงการจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มีเป้าหมายดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 8 ล้านตัน(รายละเอียดข่าว)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 25 October 2016 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 356
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7955720
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์