หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยทุกท่านร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
& การแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงสีข้าว
(Thailand Rice Mill Technology Show 2014)
ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  (กำหนดการ , แผนที่)

ข่าวประกาศ

 ด้วยการจัดทำงบดุลประจำปี 2557 สมาคมโรงสีข้าวไทยซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในเดือน กันยายนนี้
จึงใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกได้นำส่งค่าบำรุงประจำปี 2557
ที่บัญชีสมาคมโรงสีข้าวไทย เลขที่ 013-275692-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
ทั้งนี้ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้นำส่งค่าบำรุงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
(อัตราค่าบำรุงประจำปี)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

1 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาตร์ข้าว ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
26 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(รายละเอียด)

25 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเปิดรับฟังความเห็น "ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาและแข่งขันด้านเศรษบกิจ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงทเพฯ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่1-ต.ค.30-ก.ย.29-ก.ย.26-ก.ย.25-ก.ย.24-ก.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)      
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,660 - 1,6801,660 - 1,6801,660 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,680
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,260-1,2701,280-1,3001,280-1,3001,280-1,3001,280-1,3001,280-1,300
ข้าวขาว 5%1,250 - 1,2601,250 - 1,2801,280 - 1,3001,280 - 1,3001,280 - 1,3001,300
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,5002,250 - 2,5002,250 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,500
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ980 - 1,000980 - 1,000970 - 1,000970 - 1,000970 - 1,000970 - 980
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ส.ค.ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0261,014968943950959
ข้าวหอมปทุมธานี623620595579600709
ข้าวขาว 100% ชั้น 2464441419408409430
ข้าวขาว 5 %447422397388395422
ข้าวนึ่ง 100%453446428418418428
ปลายข้าวเอวันเลิศ345327313298305312
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

“ปีติพงศ์' เสนอ ครม.ของบ 2 พันล้าน ลุยมาตรการกระตุ้น ศก.แก้ยาง-ข้าว” (01 ต.ค.57)

     เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) จะเสนอใช้งบ 2 พันล้านบาท สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ 2 เรื่อง คือ 1. การสร้างงานในชนบทในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ รองรับการปลูกข้าวนาปรัง ถือเป็นภารกิจของกรมชลประทาน ซึ่งมีงบประจำปีอยู่ส่วนหนึ่ง งบประจำปี 2557 อีกส่วน และถ้าจำเป็นอาจจะขอเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงคลองต่างๆ ซึ่งไม่ได้ทำมา 3-4 ปีแล้ว(รายละเอียดข่าว)

ฟัง 2 มุมคิด 'อัมมาร-ณรงค์' กับแผนคิดเลิกอาชีพ (ทำนา) (01 ต.ค.57)

     ที่ผ่านมา ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ สำนักข่าวอิศรา นำเสนอรายงาน "ฟัง 2 มุมคิด กับแผนคิดเลิกอาชีพ (ทำนา)" ผ่านแนวคิดของ 2 นักวิชาการ "ดร.อัมมาร สยามวาลา" นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ"รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ" อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(รายละเอียดข่าว)

น้ำแห้งเขื่อน งดนาปรัง ลุ่มเจ้าพระยา(01 ต.ค.57)

     เขย่าวงการเกษตรไทยของจริง ฤดูแล้งปีนี้ ประเทศไทยมีน้ำในเขื่อนไม่พอส่งให้ชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง กระทรวงเกษตรฯเตรียมประกาศให้ชาวนางดปลูกข้าวนาปรังในปีนี้แล้ว พร้อมเตรียมชงของบประมาณจาก 2,000 ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรีจ้างชาวนา ไปเป็นแรงงานซ่อมแซม-ก่อสร้างคลองและโครงการก่อสร้างชลประทาน ตั้งแต่ พ.ย.57-เม.ย.58 เพื่อสร้างรายได้ชดเชยตลอดหน้าแล้ง(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

September 26th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade450-460
Vietnam 5% broken440-450
India 5% broken425-435
Pakistan 5% broken405-415
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken525-535
Uruguay 5% broken610-620
Argentina 5% broken610-620
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken355-365
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken380-390
U.S. 15% broken515-525
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd435-445
Pakistan parboiled 5% broken stxd440-450
India parboiled 5% broken stxd415-425
U.S. parboiled 4% broken600-610
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1060-1070
Vietnam Jasmine585-595
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis880-890
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken335-345
Pakistan 100% broken stxd320-330
Cambodia A1 Super360-370
India 100% Broken stxd330-340
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food460-470
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6164111
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์