หน้าแรก
ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมโรงสีข้าวไทย
และ Thailand Rice Mill Technology Show
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
"งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2"
(PEA presents EcoLightTech Asia 2014)
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

21 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการทำงานและการคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมชวนชม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
21 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
17 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การปรับแก้ไขประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
17 ต.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลี้ยงรับรอง การประชุมวิชาการข้าวนานาชาติปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกตษร(รายละเอียด)

10 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs" ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 โรงแรมชัยนาทธานี ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)

1 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาตร์ข้าว ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่21-ต.ค.20-ต.ค.17-ต.ค.16-ต.ค.15-ต.ค.14-ต.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,150-3,2003,150-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,2503,2503,2003,2003,2003,200
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,650 - 1,7001,650 - 1,7001,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,680
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,250 - 1,2601,250 - 1,2601,240 - 1,2601,240 - 1,2601,250 - 1,2701,260 - 1,280
ข้าวขาว 5%1,240 - 1,2501,2401,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,250 - 1,270
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4002,250 - 2,5002,250 - 2,5002,250 - 2,500
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,0701,070980 - 1,020980 - 1,0201,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ980 - 990980 - 990970 - 1,000970 - 1,000970 - 1,000950 - 1,000
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่15-ต.ค.ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0151,0261,0281,014968943
ข้าวหอมปทุมธานี573587620620595579
ข้าวขาว 100% ชั้น 2438444460441419408
ข้าวขาว 5 %429432445422397388
ข้าวนึ่ง 100%432436451446428418
ปลายข้าวเอวันเลิศ345336344327313298
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ก.พาณิชย์เตรียมตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวกันราคาร่วง (21 ต.ค.57)

     "พล.อ.ฉัตรชัย"หัวหมุน ถกหาวิธีตั้งรับราคาข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ตกต่ำกว่าเป้าหมาย 1.5-1.6 หมื่นบาท/ตัน ปิ๊งไอเดียจับคู่ซื้อข้าวสาร-ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวฝากเก็บโกดังส่งออก-ผู้ ผลิตข้าวถุง แต่ติดปมแทรกแซงตลาด หวั่น"บิ๊กตู่"เบรกด้าน  ธ.ก.ส.นำร่องจ่ายชดเชยชาวนา 6 จังหวัด 500 ล้าน คลังหาช่องกู้ซินดิเคตโลนจ่ายหนี้เก่าจำนำข้าวการกำหนดเป้าหมายราคาข้าว เปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2557/2558  (รายละเอียดข่าว)

เกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ-อย่าทำนาปรัง (21 ต.ค.57)

     นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร แนะว่า ภายหลังจากเกษตรกรเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลในปีนี้เสร็จแล้ว ควรงดการทำนาปรังตลอดระยะเวลาในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล แหล่งน้ำต้นทุนหลักของเกษตรกรมีปริมาณจำนวนจำกัดต่อการเกษตร โดยทางเขื่อนดังกล่าวจะงดการจัดสรรน้ำเข้าระบบชลประทานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-30 เม.ย. (รายละเอียดข่าว)

เผยจ่ายเงินชาวนาวันแรกเรียบร้อยดีเตรียมออกพันธบัตรล้างหนี้จำนำข้าว (21 ต.ค.57)

     หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุถึงการจ่ายเงินให้กับชาวนาไร่ละ 1 พันบาทแต่ไม่เกิน 15 ไร่ในวันแรก 20 ต.ค.57 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกรอย่างละเอียด (รายละเอียดข่าว)

ทุ่ม 2,000 ล้านบาทให้กู้ผลิตและรวบรวมข้าว (21 ต.ค.57)

     เมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. 57 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 ขึ้น โดยในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และทำนาปีการผลิต 2557/58 จะมีมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นทุนในการผลิตในฤดูกาลต่อไป โดยมีเป้าหมายที่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 1 ล้านราย (รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

October 15th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade435-445
Vietnam 5% broken435-445
India 5% broken415-425
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken525-535
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken345-355
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd420-430
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd405-415
U.S. parboiled 4% broken600-610
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1015-1025
Vietnam Jasmine575-585
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis880-890
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken340-350
Pakistan 100% broken stxd330-340
Cambodia A1 Super320-330
India 100% Broken stxd360-370
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6233443
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์