หน้าแรก
.


ข่าวประกาศ
บทความที่น่าสนใจ

- กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
-
รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

20 ธ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 "ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(รายละเอียด)
8 ธ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 5-5/2559 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
6 ธ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าข้าว ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(รายละเอียด)
1 ธ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 21102 ชั้น 11 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน
 

อาจารย์ ม.เกษตรฯ เปิดผลศึกษา พบสาเหตุทำข้าวราคาตกต่ำไม่ใช่ฝีมือพ่อค้าคนกลาง แต่เป็นสต็อกทั่วโลกปูด ล้นเกินความต้องการ(02 ธ.ค.59)
 นายกัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยผลการศึกษาและวิเคราะห์เสถียรภาพราคาข้าว และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจัดทำร่วมกับศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า จากปริมาณผลผลิตข้าวสารทั่วโลกปีการผลิต 2559/60 มีจำนวนทั้งสิ้น 483.8 ล้านตันข้าวสาร ใช้ในการบริโภคทั่วโลกประมาณ 478.4 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้มีข้าวสารส่วนเกินทั่วโลกประมาณ 5.4 ล้านตัน รวมทั้งสถานการณ์สต็อกข้าวโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปี โดยจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ยูเอสดีเอ) พบว่า ปีการผลิต 2559/60 สต็อกข้าวโลกมีทั้งสิ้น 121.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาตลาดโลกอยู่มาก ดังนั้น หากรวมปริมาณการผลิตข้าวของโลกเข้ากับจำนวนสต็อกข้าวปลายปีแล้ว จะทำให้ขนาดของอุปทานข้าวโลกสูงกว่าความต้องการบริโภคอยู่มาก และสต็อกที่มีการสะสมจำนวนมากจากด้านอุปทานจะเป็นแรงกดดันราคาข้าวในตลาดโลกให้มีแนวโน้มลดต่ำลง รวมถึงราคาข้าวในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก การส่งออกข้าวไทย คิดเป็นครึ่งของปริมาณข้าวทั้งหมดที่ผลิตได้(รายละเอียดข่าว)
จ.พิษณุโลกเร่งทำฐานข้อมูล"ยุ้งฉาง-ไซโล"วางระบบช่วยเหลือชาวนา(02 ธ.ค.59)
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา เนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2559/ 60 มีราคาตกต่ำ โดยได้ดำเนินการทั้งมาตรการเร่งด่วนและระยะต่อไป เช่น การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ช่วยเหลือรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตปีปัจจุบันโดยตรงจากชาวนา การเปิดพื้นที่ตลาดให้ชาวนานำเข้ามาจำหน่าย การอนุญาตให้ใช้ลานของสถานที่ราชการเป็นลานตากข้าวเพื่อลดความชื้น รวมไปถึงการตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายข้าว สถานที่รับซื้อในพื้นที่จังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร(รายละเอียดข่าว)
เอกชนมั่นใจส่งออกข้าวปี 59-60 ทะลุเป้า ได้ถึงปีละ 10 ล้านตันจากราคาลงแข่งขันดี(02 ธ.ค.59)
 ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในปี 2560 คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวไทยจะเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9.5 ล้านตัน อยู่ที่ 10 ล้านตัน
     ส่วนในปี 2559 คาดว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ 9.5 ล้านตัน หากการส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2559  สามารถส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 ตัน รวมกับยอดการส่งออกข้าว 11 เดือนแรกของปีเฉลี่ยมากกว่า 9 ล้านตันแล้ว(รายละเอียดข่าว)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 384
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8151526
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์