หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ
บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

29 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
17 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
16 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
3 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง NSW 100% สินค้าข้าวทั่วไป" ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
3 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ" ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ของบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(รายละเอียด)
1-2 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทย และข้าว ณ โรงแรมขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
1 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
29 ก.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองเรื่อง "ร่วมด้วยช่วยกัน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ข้าวเฉดสีอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมบีบี 202 (ชั้น 2) โรงแรมเท็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ของวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(รายละเอียด)
29 ก.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการการสัมมนา Smart SMEs & Strong Connection บุกตลาดจีนและอินโดนีเซีย ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รายละเอียด)
27-28 ก.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทย และข้าว ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
27-28 ก.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นวัตกรรมการกระตุ้นและการวิเคราะห์สารหอม เพื่อการสร้างมาตรฐานการส่งออกของข้าวไทย" ครั้งปฐมฤกษ์ ณ ห้องประชุมตาลกิ่ง ชั้น 1 แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม(รายละเอียด)  (ใบสมัคร)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

โรคเชื้อราระบาดทำให้ต้นข้าวเน่า 30,000 ไร่ (29 ก.ค.59)
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเดือดร้อนของชาวนาศรีสะเกษได้เกิดขึ้นแล้ว ที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านเขวา หมู่ 16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธนาวรรณ สุระชาติ นายก อบต.กระแชง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ศรีสะเกษ นายสมจิตร สอนภักดี เกษตร อ.กันทรลักษ์ และคณะ ได้ออกไปสำรวจนาข้าวของชาวบ้านเขวา ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากว่า ได้ถูกโรคเชื้อราระบาดเข้าไปในนาข้าวของชาวบ้านและทำให้ต้นข้าวใบข้าวเหี่ยวเฉาและเน่าตายไปในที่สุด ซึ่งในช่วงเช้าได้ทำการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งแนะนำสารเคมีที่ใช้ในนาข้าวตามหลัก ไอพีเอ็ม โดยในเขต ต.กระแชง และเขตตำบลใกล้เคียงมีต้นข้าวเน่าตายเพราะโรคเชื้อราระบาดไปแล้วประมาณ 30,000 ไร่(รายละเอียดข่าว)
ข้าวไทยแพงกว่าญวน 50 เหรียญ สต๊อก-ส่งออก กดดันราคาภายในประเทศ(29 ก.ค.59)
 หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาแสดงความกังวลกรณีผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2559/2560 ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนจะออกมาพร้อมกัน จนทำให้ซัพพลายข้าวล้นตลาดและ "กดดัน" ราคาตลาดให้ร่วงลง เนื่องจากปีนี้การผลิตข้าวได้รับผลดีจากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งได้คลี่คลายลงไปแล้วนั้น(รายละเอียดข่าว)
ก.พาณิชย์ เสนอ ครม.ตั้งสถาบันเกษตรนวัตกรรม นำร่องปั้นน้ำมันและแป้งทำจากข้าวป้อนตลาดโลก(28 ก.ค.59)
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ส.ค. 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยจะของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ 5 ปี วงเงิน 750 ล้านบาท โดยตั้งเป้าผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย 10 รายการ และมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งในปีแรกจะนำร่องผลักดันสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างน้อย 2 รายการ คือ น้ำมันจากข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 297
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7724659
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์