หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     กำแพงเพชร  ขอนแก่น  ชัยนาท  นครปฐม  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  น่าน  บุรีรัมย์  พิจิตร
 เพชรบูรณ์  ยโสธร  ราชบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุรินทร์  หนองคาย  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี

บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

29 ก.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
28 ก.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
27-28 ก.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ของกรมส่งเสริมการเกษตร(รายละเอียด)
27 ก.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
27 ก.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ(คณะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
25 ก.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือพิจารณาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย (ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

ฝากงานปลัดใหม่สานต่อแก้ปัญหาข้าว(29 ก.ย.59)
 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า ขณะนี้กำลังติดตามราคาข้าวเปลือกจากผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าวในหลายจังหวัด ทำให้ข้าวเปียกชื้นและราคาลดลง ซึ่งได้กำชับโรงสีแล้วว่าอย่านำข้าวเปียกมาผสมกับข้าวปกติ เพราะจะถือเป็นการกดราคาข้าวให้ตกต่ำลง ส่วนข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะทยอยออกมา กระทรวงกำลังเร่งหามาตรการรองรับผลผลิตข้าวในการหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่มเติมให้อยู่(รายละเอียดข่าว)
ก.พาณิชย์ เผยฝนตกทำข้าวชื้น กดราคาร่วง (29 ก.ย.59)
 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการโรงสี พบว่า ข้าวเปลือกมีความเปียกชื้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนตก และบางพื้นที่ก็เร่งเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันน้ำท่วมนาข้าว ราคาจึงปรับลดลง แต่ไม่น่าเป็นห่วง เพราะถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลข้าวเปลือกนาปรังปี 59 ซึ่งผลผลิตข้าวฤดูกาลปกติ หรือนาปีปี 59/60 ยังไม่ออกมา ทั้งนี้ ได้กำชับโรงสีว่าอย่านำข้าวเปียกมาผสมกับข้าวปกติ เพราะจะถือเป็นการกดราคาข้าวให้ตกต่ำลง(รายละเอียดข่าว)
ชาวนาระดมเครื่องสูบน้ำ หลังนาข้าว 3 พันไร่จม (29 ก.ย.59)
 สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้าง ประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย มีผลทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนยังได้รับความเดือนร้อน ซึ่งหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาระดับน้ำจะลดลง 6 เซนติเมตร แต่มาในวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนจากเดิม 1,894 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,901 ลบ.ม/วินาที ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มระดับ โดยระดับน้ำเมื่อวานตอนเย็นวัดได้ 7.32 เมตร/รทก. แต่เช้าวันนี้วัดได้ 7.40 เมตร / รทก. ระดับขยับเพิ่มทันที 8 เซนติเมตร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบางบ้านระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรแล้ว โดยเฉพาะชาวบ้านใน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ที่น้ำท่วมมาแล้วเกือบ 1 อาทิตย์ ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ต่างต้องใช้เรือในการทำงานเก็บผลไม้ บางพื้นที่น้ำยังไหลข้ามถนนอย่างต่อเนื่อง(รายละเอียดข่าว)
เริ่มส่งกลิ่น!นาข้าวใน อ.ดอกคำใต้จมน้ำนานเกือบเดือนเน่าแล้วกว่า 5 พันไร่(29 ก.ย.59)
 นาข้าวในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กว่า 5,000 ไร่ ต้องได้รับความเสียหายหนัก หลังเกิดน้ำท่วมนานกว่า 3 สัปดาห์ทำให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องเกิดการเน่าเสีย และเริ่มส่งกลิ่นเหม็น โดยคาดว่าจะเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหมด(รายละเอียดข่าว)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 339
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7871564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์