หน้าแรก
ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ขอเชิญร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมสวดพระอภิธรรมศพ
  คุณพ่อสุทธิ  ธรรมรัตนกุล   (โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง)
ณ วัดนครสวรรค์ ศาลา 5 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 31 ต.ค. - 2พ.ย.2557 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.

                    วันที่ 31 ต.ค.2557         เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีรดน้ำศพ
                                                        
และสมาคมโรงสีข้าวเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
                    วันที่  3 พ.ย.2557          เลี้ยงพระเพล
                    วันที่  4 พ.ย.2557          เคลื่อนศพไปสุสาน ที่ จ.ชลบุรี

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ Mr.Gatot W. Sast
(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี สมาคมโรงสีข้าวอินโดนีเซีย)
ได้เข้าพบนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมโรงสีข้าวไทย
และ Thailand Rice Mill Technology Show
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
"งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2"
(PEA presents EcoLightTech Asia 2014)
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

18 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นสาธารณะ "การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) (รายละเอียด)
14 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ตลาดล่วงหน้ากับการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร : ถอดบทเรียนความสำเร็จจากปาล์มน้ำมันมาเลเซีย" ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(รายละเอียด) 
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด" ณ โรงแรมเอเทรี่ยม ถงเพชรบุรีตัดใหม่ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
4 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ข้าวด้านการผลิตและด้านการตลาด ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
3 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ASEAN Mutual Recognition Arrangement" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
28 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2557 และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่30-ต.ค.29-ต.ค.28-ต.ค.27-ต.ค.24-ต.ค.22-ต.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,830 - 2,9002,830 - 2,9003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,150-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,630 - 1,6401,640 - 1,6501,650 - 1,6701,650 - 1,6701,650 - 1,6701,650 - 1,700
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,240 - 1,2501,250 - 1,2601,260 - 1,2701,260 - 1,2701,260 - 1,2701,250 - 1,260
ข้าวขาว 5%1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,450
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,070
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ960 - 980960 - 980980 - 990980 - 990980 - 990980 - 990
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่22-ต.ค.ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0221,0261,0281,014968943
ข้าวหอมปทุมธานี578587620620595579
ข้าวขาว 100% ชั้น 2436444460441419408
ข้าวขาว 5 %426432445422397388
ข้าวนึ่ง 100%432436451446428418
ปลายข้าวเอวันเลิศ347336344327313298
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ก.พาณิชย์ อ้างยังขายได้ ข้าวสต๊อกรัฐบาลด้อยคุณภาพ ยันรู้ผลสรุปใน10พ.ย.(31 ต.ค.57)

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวในสต็อกรัฐบาลออกมาระบุผลตรวจสอบคุณภาพข้าวมีข้าวด้อยคุณภาพประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ข้าวคุณภาพมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเน่า ข้าวป่น ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณที่สูญหายราว 100,000 ตัน ว่า ข้าวด้อยคุณภาพในสต็อกของรัฐบาลที่มีสัดส่วนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณข้าวในสต็อกทั้งหมดราว 18 ล้านตัน ไม่ได้มีปัญหาเน่าเสียจนไม่สามารถขายได้ เพียงแค่คุณภาพด้อยลง แต่ยังสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพและขายได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายออกจากสต็อกในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเปิดประมูลขายเป็นการทั่วไป รวมถึงอาจจะนำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้วย(รายละเอียดข่าว)

ชาวนา จ.พิจิตรลงแขกปลูกข้าวอินทรีย์ ชูปุ๋ยขี้จิ้งหรีด-น้ำหมักจาวปลวกทำข้าวโตเร็ว(31 ต.ค.57)

     นายไชยากล่าวว่า ขณะนี้มีชาวนาเกือบ 100 คน มีที่นารวมกว่า 1 พันไร่ ประกาศตัวแล้วว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงการรับจำนำข้าว แต่จะใช้วิธีลดต้นทุนการผลิต ปลูกข้าวมีคุณภาพที่เป็นข้าวอินทรีย์ เพราะข้าวเหล่านี้จะขายได้ราคาสูงกว่าตันละ 15,000 บาทอย่างแน่นอน(รายละเอียดข่าว)

ชาวนา จ.ขอนแก่น เผชิญแล้งหนักรอบ 30 ปี นาข้าวเสียหายแล้วกว่า 4,000 ไร่(31 ต.ค.57)

     เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ชาวบ้าน ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น กว่า 10 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งหนักในรอบ 30 ปี หลังขาดแคลนน้ำทำเกษตรกรรม เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และหนองน้ำหนองแวงมีสภาพแห้งขอดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่งผลกระทบหนักต่อชาวบ้านหนองแวง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 และหมู่ 7 กว่า 300 ครัวเรือน โดยต้นข้าวนาปีขาดน้ำตายเสียหายกว่า 4,000 ไร่ มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

October 29th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade430-440
Vietnam 5% broken435-445
India 5% broken410-420
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken440-450
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken350-360
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd420-430
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd395-405
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken585-595
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%925-935
Vietnam Jasmine575-585
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis855-865
Brokens
Thailand A1 Super335-345
Vietnam 100% broken335-345
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 SuperNQ
India 100% Broken stxd320-330
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6268854
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์