หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

งานสวดพระอภิธรรม

ข่าวประกาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
การเข้าร่วมฝึกอบรมบุคคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

29 พ.ค.  -  กรมส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 2/2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
28-30 พ.ค. - กรมการค้าต่างประเทศ เชิญร่วมประชุม Thailand Rice Convention 2017 ณ โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
26 พ.ค.  -  กระทรวงพาณิชย์ เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0" พร้อมรับฟ้งปาฐกถาพิเศษ เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 7-8 (รายละเอียด)
26 พ.ค. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
24 พ.ค. - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมสัมมนา e-Trade Facilitation เรื่อง "The New Change To e-Tax Invoice" ณ ห้อง Ballroom1 ชั้น5 โรงแรมเอม31 สุขุมวิท เวลา 09.00-16.00 น. (รายละเอียด) 
18 พ.ค. - 
กองส่งเสริมกาค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวคุณภาพดีเด่นประจำปี 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
16 พ.ค. - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
16 พ.ค. - กองส่งเสริมกาค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
15 พ.ค. - กองส่งเสริมกาค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะกรรมการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
  4 พ.ค. - กรมการข้าว เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 พ.ย.59 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 03 November 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 November 2016 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8523740
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์