หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์,อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านผลิตและการตลาดข้าว
และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิต 2560/60
ณ ห้องกิตติยารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรางพาณิชย์


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากองค์การอาหาร และสหประชาชาติ (FAO)
สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเชียและแปซิฟิค (AFMA) และคณะผู้แทนจกรัฐบาลอินเดีย
เพื่อศึกษากระบวนการกำหนด และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการค้า
สำหรับการผลิตภายในประเทศและการส่งออก
ร่วมเข้าเยี่ยมชม และศึกษาศักยภาพและมาตรฐานของโรงสีข้าวไทยในด้านการผลิตและส่งออกข้าวที่ครบวงจร 
ของ บจก.ธนสรรไรซ์ ณ ท่าเรือธนสรรมารีน่า อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ความร่วมมือทุกๆ ด้านในอนาคต

ข่าวประกาศ


แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26 มิ.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้าว ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
22 - 24 มิ.ย
. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวสมัยใหม่(เพิ่มเติม) ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่่า จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)
22 มิ.ย. - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทยครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม Operation Room  ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)
20 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือแนวทางการร่วมมือในการยกระดับคุณภาพข้าวของเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์ (รายละเอียด)
19 มิ.ย. - ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30-14.00 น. ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียด)
13 มิ.ย
. - สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งและกำกับดูแลตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ห้อง 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
  7 มิ.ย
. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)และสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเซียและแปซิฟิค (AFMA)ร่วมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมกับคณะผู้แทนจาก รัฐบาลอินเดีย เพื่อการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ บจก.ธนสรรไรซ์  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (รายละเอียด)
  7 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องชมวิว ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
  5 มิ.ย. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อค ครั้งที่ 3/2560 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 พ.ย.59 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 24 November 2016

สรุปข่าวประจำวันที่ 24 พ.ย.59

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 November 2016 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8598422
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์