หน้าแรก arrow หน้าแรก
วีดีทัศน์

(คลิกเพื่อชมวิดีโอ)
(คลิกเพื่อชมวิดีโอ)

เชิญประชุมประจำเดือนกิจกรรมสมาคมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 สมาคมโรงสีข้าวไทย 
จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1/2561)
ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ ศิริราช 
เพื่อก่อสร้าง”อาคาร นวมินทรบพิตร84พรรษา” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 12 ปี 
วันที่ 16 มีนาคม 2561


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่
พร้อมทั้งรับทราบนโยบาย จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ในวันเดียวกันได้เข้าพบ ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
และอธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยานมิตร เพื่ออวยพรและรับพรปีใหม่จากท่าน
สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่าน ที่ท่านให้เกียรติแก่สมาคมโรงสีข้าวไทยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหารือสถานการณ์ข้าวโดยรวมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ.ปทุมธานี
โดยในวันงานที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจให้ความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
ที่ให้เกียรติแก่ทางสมาคมฯโดยมาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
"อนาคตของข้าวและแนวทาง
บริหารจัดการข้าว" 
อีกทั้งต้องขอขอบคุณนางสาวภานุรัตน์ พรหมคชสุต พิธีกรดำเนินรายการ จากช่อง
ที่มาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการให้การสัมนาในครั้งนี้มีเนื้อหาสาระและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณ คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน"บ้าบิ่น"ที่ได้ให้เกียรติสมาคมฯโดยการมาไลฟ์สด 
ขอขอบคุณสมาคมค้าข้าวไทย ที่มร่วมงาน รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทและห้างร้านต่างๆ
ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯโดยการออกบูทนำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงในงาน 
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกโรงสีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับทางสมาคมฯ
ข่าวประกาศ


   - เรียนสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ดำเนินการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศทราบ

- แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 -------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมของนายกสมาคมฯ

23 .. - นายกสมาคมได้รับเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทเสร็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้ง  ๕ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ รายละเอียด

23 .. – นายกสมาคมได้รับเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่
3/2561 รายละเอียด

23.. – นายกสมาคมได้รับเชิญประชุมหารือโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้างในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
2560/61 รายละอียด

16 พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด

15 พ.ค. - ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เชิญนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา รายละเอียด

9 พ.ค. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการจัดนิทรรศการและวิชาการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ รายละเอียด

2 พ.ค.- นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวติดดาว รายละเอียด


กราฟราคาต้นข้าว/ปลายข้าวเฉลี่ย ประจำปี 2560

 

(คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)


ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB

  

ราคาต้นข้าวเฉลี่ย ประจำปี 2560


สรุปข่าวประจำวันที่ 16 ธ.ค.59 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Friday, 16 December 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 December 2016 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 9298398
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์