หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์,อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านผลิตและการตลาดข้าว
และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิต 2560/60
ณ ห้องกิตติยารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรางพาณิชย์


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากองค์การอาหาร และสหประชาชาติ (FAO)
สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเชียและแปซิฟิค (AFMA) และคณะผู้แทนจกรัฐบาลอินเดีย
เพื่อศึกษากระบวนการกำหนด และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการค้า
สำหรับการผลิตภายในประเทศและการส่งออก
ร่วมเข้าเยี่ยมชม และศึกษาศักยภาพและมาตรฐานของโรงสีข้าวไทยในด้านการผลิตและส่งออกข้าวที่ครบวงจร 
ของ บจก.ธนสรรไรซ์ ณ ท่าเรือธนสรรมารีน่า อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ความร่วมมือทุกๆ ด้านในอนาคต

ข่าวประกาศ


แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26 มิ.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้าว ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
22 - 24 มิ.ย
. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวสมัยใหม่(เพิ่มเติม) ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่่า จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)
22 มิ.ย. - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทยครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม Operation Room  ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)
20 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือแนวทางการร่วมมือในการยกระดับคุณภาพข้าวของเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์ (รายละเอียด)
19 มิ.ย. - ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30-14.00 น. ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียด)
13 มิ.ย
. - สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งและกำกับดูแลตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ห้อง 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
  7 มิ.ย
. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)และสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเซียและแปซิฟิค (AFMA)ร่วมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมกับคณะผู้แทนจาก รัฐบาลอินเดีย เพื่อการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ บจก.ธนสรรไรซ์  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (รายละเอียด)
  7 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องชมวิว ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
  5 มิ.ย. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อค ครั้งที่ 3/2560 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 
ก.พาณิชย์'ส่งลงดาบผู้ประกอบการเอาเปรียบชาวนา (09 ม.ค.60) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Monday, 09 January 2017

ก.พาณิชย์'ส่งลงดาบผู้ประกอบการเอาเปรียบชาวนา (09 ม.ค.60)
 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.59 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดส่งสายตรวจตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก โดยได้ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสี และท่าข้าว รวมทั้งสิ้น 122 ราย แยกเป็นโรงสีข้าว 39 ราย และท่าข้าว 73 ราย ผลปรากฎว่า พบผู้ประกอบการกระทำความผิด ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 47 ราย และได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว(รายละเอียดข่าว)
ส.ส่งออก เดือดโต้คลิปจัดฉากข้าวถุงไทย ปลอมปนพลาสติก(09 ม.ค.60)
 สยามเกรนส์" เจ้าของแบรนด์ "Three Ladies" ออกโรงโต้คลิปข้าวหอมมะลิไทยปลอมปนเม็ดพลาสติก บอกเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เร่งชี้แจง มั่นใจไม่กระทบส่งออก ประสานผู้นำเข้าตรวจสอบดำเนินการขั้นต่อไป-ด้านสมาคมส่งออกข้าวฯ ออกแถลงการณ์ประณามคลิป(รายละเอียดข่าว)
เวียดนามดิ้นรนหนักแนะปรับปรุงคุณภาพข้าวหลังส่งออกลดต่อเนื่อง(09 ม.ค.60)
 เวียดนามกำลังพยายามอย่างหนักที่จะกระตุ้นการส่งออกข้าวด้วยการปรับปรุงคุณภาพและแบรนด์ข้าวของประเทศ ท่ามกลางยอดขายที่ตกลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555
     เวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ส่งออกข้าวไปทั้งหมด 4.88 ล้านตันในปี 2559 ทำรายได้ประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้ว ปริมาณลดลง 25.8% และรายได้ลดลง 21.2% ตามการระบุของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท(รายละเอียดข่าว)

Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8591370
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์