หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์,อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านผลิตและการตลาดข้าว
และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิต 2560/60
ณ ห้องกิตติยารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรางพาณิชย์


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายก และคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากองค์การอาหาร และสหประชาชาติ (FAO)
สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเชียและแปซิฟิค (AFMA) และคณะผู้แทนจกรัฐบาลอินเดีย
เพื่อศึกษากระบวนการกำหนด และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการค้า
สำหรับการผลิตภายในประเทศและการส่งออก
ร่วมเข้าเยี่ยมชม และศึกษาศักยภาพและมาตรฐานของโรงสีข้าวไทยในด้านการผลิตและส่งออกข้าวที่ครบวงจร 
ของ บจก.ธนสรรไรซ์ ณ ท่าเรือธนสรรมารีน่า อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ความร่วมมือทุกๆ ด้านในอนาคต

ข่าวประกาศ


แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26 มิ.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้าว ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
22 - 24 มิ.ย
. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวสมัยใหม่(เพิ่มเติม) ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่่า จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)
22 มิ.ย. - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทยครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม Operation Room  ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)
20 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือแนวทางการร่วมมือในการยกระดับคุณภาพข้าวของเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์ (รายละเอียด)
19 มิ.ย. - ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30-14.00 น. ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียด)
13 มิ.ย
. - สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งและกำกับดูแลตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ห้อง 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
  7 มิ.ย
. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)และสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งเอเซียและแปซิฟิค (AFMA)ร่วมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมกับคณะผู้แทนจาก รัฐบาลอินเดีย เพื่อการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ บจก.ธนสรรไรซ์  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (รายละเอียด)
  7 มิ.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องชมวิว ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
  5 มิ.ย. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 กรมการค้าภายใน เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อค ครั้งที่ 3/2560 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 
ก.พาณิชย์” เผยมีผู้ยื่นประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 19 ราย เตรียมตรวจคุณสมบัติก่อนให้ยื่นเสนอราคา 23 มี. พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Tuesday, 21 March 2017

ก.พาณิชย์” เผยมีผู้ยื่นประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 19 ราย เตรียมตรวจคุณสมบัติก่อนให้ยื่นเสนอราคา 23 มี.ค.นี้ (21 มี.ค.60) 

  “กรมการค้าต่างประเทศ” เผยมีเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม 19 ราย ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเข้าร่วมประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 3.66 ล้านตัน เผยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 23 มี.ค.นี้ ก่อนให้ยื่นซองราคาวันเดียวกัน ด้านโรงสีระบุมีผู้สนใจน้อย เหตุราคาวัตถุดิบอื่นถูกกว่า (รายละเอียดข่าว)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 March 2017 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8591415
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์