หน้าแรก arrow หน้าแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 

 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและภรรยา
ได้ร่วมงานฉลองวันชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

กำหนดการแผนที่ 1, แผนที่ 2

ข่าวประกาศ


แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมของนายกสมาคมฯ

20 ก.ค. - กรมอนามัยเชิญประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
13-15 ก.ค.  - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษคร2 กรมการค้าภายใน จัดอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวสมัยใหม่(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ ณ ห้องmeeting 2 โรงแรม 42C เดอะ ชิค โอเทล อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (รายละเอียด) 
  6 ก.ค.  - สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญร่วมประชุมโตรงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน หัวข้อ"แนวทางการบริหารจัดำารข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน" เวลา 08.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษ๖ณศาสตร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
  5 ก.ค.  - กรมการข้าว เชิญประชุมหารือการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารกรมการข้าว (รายละเอียด)
  4 ก.ค. 
 - กรมการข้าว เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้า ครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
  3 ก.ค
. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญร่วมประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.ในห้วข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนแผนฯ12 สู่อนาคตประเทศไทย" เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน


สรุปข่าวประจำวันที่ 26 มิ.ย.60 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Monday, 26 June 2017

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 27 June 2017 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8652450
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์